Εταιρικά Στοιχεία

Υιοί Ν. Μισαηλίδη Ανώνυμος Εταιρεία Ξυλέμποροι
Τ.Θ. 1137
57022 ΒΙ.ΠΕ.Θ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Φ.Μ.: 094097862
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ.: 057532904000

Τ: 2310 722480
E: info@missatimber.gr
URL: https://www.missatimber.gr

Αν θέλετε ξύλο...

επικοινωνήστε μαζί μας τώρα!

 2310 722480